Palaa takaisin edelliselle sivulle

Sisältöä vai liiketoimintaa

Ikkuna auki uusille ajatuksille kulttuuriyrittäjyyteen

Ulla Maria Hoikkala, 25.4.2014


Ulla Maria Hoikkala

Ovatko taide ja talous toisensa pois sulkevia asioita?

Ovatko taide ja talous toisensa pois sulkevia asioita?
Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työkulttuurissa tapahtunut murros on sumentanut yrittäjyyden ja palkkatyön rajaa. Yhä harvempi toimija on vakituisessa työsuhteessa. Tilalle on syntynyt uusi tapa tehdä työtä - pätkätyö, projektityö, hanketyö, apurahat, freelancer, ammatinharjoittaja, osuuskunta.

Yrittäjyyteen ajava kehityskulku on erityisen näkyvä kulttuurialalla, jossa palveluja on tuotettu kuntavetoisesti ja julkisin varoin subventoituna. Luovan talouden rinnalle on noussut kulttuuriyrittäjyys - vai pitäisikö sanoa kulttuurisidonnainen yrittäjyys.

Ovatko luovuus ja yrittäjyys toisensa poissulkevia vai voidaanko ne nähdä myös toisiaan tukevina?

Viekö taiteilija markkinoita vai markkinat taiteilijaa?
Yksi kulttuuriyrittäjyyden esteistä lienee perinteinen ajattelumalli, jossa kulttuuri esiintyy pehmeänä arvona ilman hintalappua ja markkina-arvoa. Kulttuurin toimija ei osaa nähdä itseään taiteilijana, toimitusjohtajana ja markkinointipäällikkönä. Luomisprosessin aikana hän ei pysty havainnoimaan ympäristön muita ihmisiä potentiaalisina asiakkaina. Hän tekee mitä haluaa, ei välttämättä sitä mikä myy.

Kulttuuriyrittäjyyteen on myös liitetty termi "elämysteollisuus". Nykyajan yrittäjyys ei kehity pelkästään laatuun, hintaan ja luotettavuuteen perustuvalla toiminnalla, joita pidetään tämän päivän liiketoiminnassa itsestäänselvyyksinä. Nyt luodaan elämyksiä.

Tähän elämyksellisyyden saumaan osuvat kulttuuriyrittäjät tai kulttuurisidonnaiset yrittäjät oivallisesti. Mutta mielenkiintoinen kysymys onkin siinä, myykö kulttuuriyrittäjä sielunsa kapitalismin paholaiselle, jos hän tekee sitä mikä myy?

Sisältöä vai liiketoimintaa?

Kulttuurin vaikutus ihmisen yleiselle hyvinvoinnille on jo todistettu. Kulttuuriyrittäjä tuottaa elämyksiä symbolein, tukeutumalla historiaan ja perinteisiin, tuomalla esiin elämänkatsomusta, ympäristöä ja luontoa. Siis toteuttaa yrittäjyyttä pehmein arvoin.

Kyky uudistaa ajattelua, ottaa riskejä ja viedä näin kehitystä eteenpäin on usein vieras ajatusmaailma kulttuurialan toimijoille. Työtä tehdään palavasti, kiihkeästi, usein ympäristö unohtaen.  Tämä on toisaalta suuri etu - vahva sisällöllinen osaaminen takaa sen, että  tuote – oli se sitten taulu, ryijy tai DVD – on loppuun asti harkittu ja ammattitaidolla toteutettu.

Miten tästä muodostetaan kannattavaa liiketoimintaa, siinä on villakoiran ydin. Mikä tahansa yritysmuoto on kyseessä, pienten toimijoiden yhteismarkkinointi ja verkostoituminen ovat niitä keinoja, jotka vievät toimintaa ja kehitystä eteenpäin.

Suurin plussa yrittäjyydessä on itsensä työllistäminen. Tässä mallissa Kiina-ilmiö ei ole ensimmäisenä kolkuttamassa ovelle, sillä  suomalaisen kulttuurin tekemistä ei voida ulkoistaa Kiinaan. Kun kulttuurialan yrittäjät aidosti hakevat yhteistyötä niillä alueilla, jotka perinteisesti eivät ole kuuluneet kulttuuriosaamisen piiriin - taloudellinen kannattavuus, markkinionti - maailma aukeaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Kun FT Pekka Himanen kirjoitti Suomen menestystarinaa uusiksi, se avasi kokonaan uuden ajattelumallin myös kulttuuriyrittäjyydelle. Miksipä pienet kulttuuriyrittäjät eivät voisi yhteistyössä suuryritysten kanssa olla luomassa Suomi-kuvaa ulkomailla? Mitä laajempi tarjonta rintamassa on, sitä enemmän on mahdollisuuksia todelliseen menestykseen ja maailmanvalloitukseen.

FT Tarja Cronberg toteaa selvityksessään "Taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuva luovan työn tekijöiden toimeentuloedellytysten parantaminen" seuraavaa:
–"Suomen kilpailukyky ei riipu vain teollisuuden energiansaannista vaan - ja ennen kaikkea - Suomen henkisestä luovasta ilmapiiristä ja siihen liittyvästä luovasta kasvusta."

Riippumaton verkkojulkaisu

Toisinsanoen-verkkolehti on puolueeton ja riippumaton verkkojulkaisu, josta lukija löytää sekä paikallisesti että alueellisesti kiiinnostavia uutisia tapahtumista, elinkeinoelämästä ja ihmisistä.

Lehteä toimitetaan ammattitaidolla ja hyvää journalistista tapaa noudattaen.Mainostajalle

Haluatko mainostaa Toisinsanoen.fi -verkkolehdessä?

Ota yhteyttä:
toimitus@toisinsanoen.fi

Toimittajat

Lehden toimittajakunta muodostuu kokeneista toimittajista sekä asiantuntijakirjoittajista. Heidän avullaan on helppo sukeltaa toisinsanoen-lukunautintoihin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.

Tutustu toimittajiin >

Ideologia

ToisinSanoen tarjoaa vaihtoehdon heille, jotka haluavat lukea riippumattomia uutisia lähialueelta ja hieman kauempaakin.

Lehtemme lukijakuntaan kuuluu myös eri maissa asuvia ulkosuomalaisia.


© 2019 | Toisin Sanoen